15 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pn.: „Efekty współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, na rzecz wspierania rozwoju pszczelarstwa i bioróżnorodności w rolnictwie”, połączona z obchodami 25-lecia działalności WFOŚiGW w Rzeszowie. Olbrzymia Sala Audytoryjna wypełniona została po brzegi. Odwiedzili nas goście z całej Polski, nasi przyjaciele i współpracownicy. To dowód na to, że sprawy Funduszu, sprawy środowiska dla wielu osób są bliskie. Każda gmina w województwie podkarpackim skorzystała z dofinansowania WFOŚiGW w Rzeszowie. Zrealizowanych zostało wiele inwestycji. Wśród nich olbrzymie, wielomilionowe przedsięwzięcia, ale i drobne projekty.

25-lecie WFOŚiGW w Rzeszowie

Informacja o wynikach konkursu współorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod hasłem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” dla szkół średnich organizowany w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018

Prace złożone w ramach konkursu:

Lp.

Nazwa szkoły średniej

Forma przesłania

1

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale

Prezentacja multimedialna

2

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli – Technikum Organizacji Reklamy

Plakat

3

Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku

Apel

4

Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnie

Projekt przemówienia

Oceny prac dokonano w oparciu o:

Regulamin konkursu pod hasłem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” dla szkół średnich organizowany w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018.

W dniu 05.10.2018 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyłonił laureata konkursu na szczeblu wojewódzkim, którym zostało:

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie konkursu !

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska zainwestowały 41 miliardów złotych na ekoinwestycje w Polsce

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są ważnym filarem finansowania proekologicznych inwestycji w Polsce. W ciągu 25 lat fundusze przeznaczyły około 41 miliardów złotych na ekoinwestycje, które służą poprawie stanu środowiska i jakości życia Polaków – powiedział minister środowiska podczas spotkania z okazji jubileuszu 25-lecia WFOŚiGW, która odbyła się 11 września 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Gala 25-lecia WFOŚiGW

W gali uczestniczyli m.in.: Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska; Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW; Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW; Anna Paluch, poseł na Sejm RP, członkini Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Alicja Zając, senator RP, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Środowiska oraz przedstawiciele Zarządów i Rad Nadzorczych Funduszy. Spotkanie poprowadził dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek. Uczestnikiem gali był również przedstawiciel zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie: Zastepca Prezesa Bogusław Kida.

Gala 25-lecia WFOŚiGW

100 tys. kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej

Podczas spotkania eksperci mówili o tym, w jaki sposób "zielone" pieniądze  z powołanych w 1993 r. WFOŚiGW zmieniły nasz kraj. Do powietrza trafiło blisko 10 milionów ton mniej gazu cieplarnianego - dwutlenku węgla. Wyprodukowana czysta energia z odnawialnych źródeł energii w ilości 900 tys. MWh/rok mogłaby zasilić 115 tysięcy domów jednorodzinnych przez rok. Wybudowane sieci wodno-kanalizacyjne, o łącznej długości około 100 tys. kilometrów wystarczyłyby, aby opasać kulę ziemską dwa i pół raza. W Polsce trudno wskazać gminną instalację służącą ochronie środowiska, która nie uzyskała pomocy finansowej z Funduszy. Wybudowano i zmodernizowano ponad 3 tys. komunalnych oczyszczalni ścieków, czyli większość z istniejących 3.253 takich zakładów. Z pomocy finansowej Funduszy korzystają m.in. samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy państwowe jednostki budżetowe.

Konkurs pod hasłem „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne Dla Przyszłości”
dla szkół średnich organizowany w ramach Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2018

od 03.09.2018 r. do 24.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół średnich do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. "Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości". Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem - Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plakat Konkursu